Author Archives

http://gazetapasqyre.al/wp-content/uploads/2016/01/eros.jpg

Erosi që vinte nga Orienti

Nga Luan Rama (Nëna ime është dashuria/ profeti im është dashuria/ Unë jam fëmija i dashurisë// Ati im është dashuria/Zoti im është dashuria/Unë kam ardhur të flas vetëm për Dashurinë). Rumi, poet pers i shekullit XIII  Nga Njëmijë e një…
Lexo më shumë
http://gazetapasqyre.al/wp-content/uploads/2016/01/alain-bosquet.jpg

Nesër pa mua

Nga Alain Bosquet I them: “Cili është emri juaj?” Ajo përgjigjet: “Si të të pëlqejë.” I them: “Të zgjedhim p.sh. Karolë?” Ajo: “Për momentin, po e pranoj”. I them: “Jini vetëm?” Ndërsa ajo: “Sigurisht, jam me ju”. I them: “A…
Lexo më shumë