Pika pa i

http://gazetapasqyre.al/wp-content/uploads/2016/08/lutfi-dervishi-l.png

Ja këtë desha të them!

Nuk është lehtë të bësh një titull të mirë. Gazeta me tradita kanë redaktor për tituj dhe ka shkrime me dy tituj. Një në faqen e parë dhe një në faqen ku vijon shkrimi. Një titull i mirë i ngjan…
Lexo më shumë